Išmaniųjų praktikų modelis

Išmaniosios praktikos – tai naujas verslumo kompetencijų ugdymo modelis Lietuvoje, apjungiantis verslo sektoriaus, aukštųjų mokyklų ir studentų bendradarbiavimą. Programos iniciatorius  – VDU Verslo praktikų centras. Nuo 2018 metų išmaniųjų praktikų modelis diegiamas ne tik Vytauto Didžiojo universitete, bet ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, švietimo, kultūros, mokslo ir verslo įstaigose. Programa susideda iš trijų dalių:

layer-19Verslumo kompetencijų ugdymas

Laikomės pozicijos, kad šiuolaikinėje darbo rinkoje svarbiau turėti tam tikrus įgūdžius, negu tik teorines žinias. Įvairūs moksliniai tyrimai išskiria šešias pagrindines verslumo kompetencijas: kūrybiškumą, savęs vertinimą, darbą komandoje, ryšių mezgimą, veiklumą ir problemų sprendimą. Mokymų programos metu apie šių kompetencijų svarbą pasakoja patys verslo atstovai – savo sričių specialistai – taip skatinant verslo sektoriaus ir mokslo sanglaudą.

layer-18Idėjų laboratorijos

Tai interaktyvus darbas tarpdisciplininėse, skirtingas studijų programas atstovaujančių studentų grupėse. Komandos praktiškai sprendžia realius įmonių iššūkius (problemas), pasitelkdamos pasaulyje pripažintas kūrybines metodikas, tokias kaip: Lego Serious Play, Points of you, MethodKit, Business Model Canvas, Design Thinking ir kt.

layer-17Mentorystės programa

Tai asmeninio tobulėjimo plano rengimas ir įgyvendinimas, pasitelkiant specialų dienoraštį, orientuotą į studentų savianalizę. Motyvaciją palaikyti padeda individualus darbas su mokymų programos mentoriumi.

Mūsų partneriai, kurie suteiks pagreitį tavo ateičiai